Επικοινωνία

Σωκράτης Τσαγγάρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου – Αθήνα

Τηλ. 210-7721043

Email: tsanga@central.ntua.gr

                                 

Δημήτρης Σοκόλης, Ερευνητής

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής

Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα

Τηλ. 210-6597368

Email: dsokolis@bioacademy.gr