Περιγραφή των διδακτορικών διατριβών

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος εκπονήθηκαν τρεις διδακτορικές διατριβές:

Μάνος Θεμιστοκλής: «Μελέτη του τοπικού αιμοδυναμικού παράγοντα στις αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις» Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009 pdf

Ελευθέριος Κρίθαρης: «Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του τοιχώματος της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης» Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009 pdf

Αθηνά Γιαγκίνη: «Μελέτη των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων του φλεβικού τοιχώματος στη φλεβική αναστόμωση των συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων», Διδακτορική διατριβή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009 pdf