Περιγραφή του προγράμματος

 Οι περιλήψεις των τριών διδακτορικών διατριβών που παρατίθενται περιγράφουν τις εργασίες και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος και οι περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στις διατριβές.

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής Θεμιστοκλή Μάνου

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής Ελευθερίου Κρίθαρη

Περίλιψη Διαδακτορικής Διατριβής Αθηνάς Γιαγκίνη