Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Κατά την διάρκεια του ερευνητικού ανακοινώθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 

1.

Κρίθαρης Ε, Μάνος Θ, Κακίσης Ι, Δημητρίου Κ, Στεργιόπουλος Ν, Καραγιαννάκος ΠΕ, Τσαγγάρης Σ,  Σοκόλης ΔΠ

“Προκαταρκτική εμβιομηχανική μελέτη του τοιχώματος της καρωτίδας στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία»

34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαίου 2008

 

2.

Γιαγκίνη Α, Κρίθαρης Ε, Κακίσης Ι, Περούλης Μ, Καρατζάς Γ, Στεργιόπουλος Ν,  Τσαγγάρης Σ, Σοκόλης ΔΠ

«Ποσοτικοποίηση της ινομυϊκής υπερπλασίας στο φλεβικό σκέλος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας – Προκαταρκτική μελέτη»

34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαίου 2008

 

3.

Γιαγκίνη Α, Κρίθαρης Ε, Κακίσης Ι, Περούλης Μ, Καρατζάς Γ, Στεργιόπουλος Ν,  Τσαγγάρης Σ, Σοκόλης ΔΠ

«Η επίδραση της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας στην ιστομορφομετρία του αρτηριακού σκέλους – Πρόδρομη ανακοίνωση»

34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαίου 2008

 

4.

T. Manos, M. Pilou, D.P. Sokolis, C.A. Dimitriou, J.D. Kakisis, P.E. Karayannacos, S. Tsangaris

“Methodology and algorithm for 3D reconstruction of the geometry of vessels from biplane angiographic views”

3rd  International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering, Athens, 9-12 July, 2008 (8 pages)

 

5.

T.A. Manos, D.P. Sokolis, A.T. Giagini, C.A. Dimitriou, C.H. Davos, M.G. PeroulisP.E. Karayannacos, S. Tsangaris

“Prediction of the blood flow field in the carotid-jugular shunt using flow and pressure measurements and computational fluid mechanics”

3rd  International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering, Athens, 9-12 July, 2008 (8 pages)

 

6.

E. P. Kritharis, J. D. Kakisis, N. Stergiopulos, S. Tsangaris, D. P. Sokolis

Biomechanical adaptation of the carotid artery to flow overload in a porcine anastomosis model

3rd Conference  the Hellenic Society of Biomechanics, Athens, 26-28 September, 2008 (3 pages)

 

7.

T.A. Manos, D.P. Sokolis, A.T. Giagini, C.H. Davos,  J.D. Kakisis, N. Stergiopulos, P.E. Karayannacos, S. Tsangaris

“Local haemodynamics and intimal hyperplasia at the venous side of porcine carotid artery – jugular vein shunt”

8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (IEEE BIBE 2008) Athens, Greece, 8-10 October 2008 (8 pages)

 

8.

Μάνος ΘΑ, Δάβος ΚΧ,  Βαρελά Α, Σοκόλης ΔΠ,  Κακίσης Ι, Καραγιαννάκος ΠΕ, Τσαγγάρης Σ

«Η μεταβολή της αιμοδυναμικής στην καρωτίδα κατά τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε ζωϊκό πρότυπο»

26ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008

 

9.

Κρίθαρης Ε, Γιαγκίνη Α, Μάνος Θ, Κακίσης Ι, Στεργιόπουλος Ν,  Καραγιαννάκος ΠΕ,  Τσαγγάρης Σ, Σοκόλης ΔΠ

«Η επίδραση της αυξημένης αιματικής ροής στις μηχανικές ιδιότητες του τοιχώματος της καρωτίδας στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία»

26ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008

 

10.

Γιαγκίνη Α,  Κακίσης Ι,  Καρατζάς Γ,  Στεργιόπουλος Ν,  Τσαγγάρης Σ,  Σοκόλης ΔΠ

«Μελέτη των ιστομορφολογικών αλλοιώσεων του αρτηριακού στελέχους της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε ζωϊκό πρότυπο»

26ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008

 

11.

Γιαγκίνη Α, Κακίσης Ι, Κατσιμπούλας Μ, Καρατζάς Γ, Μυκωνιάτης Μ, Καραγιαννάκος ΠΕ, Τσαγγάρης Σ, Σοκόλης ΔΠ

«Ανοσοϊστοχημικη μελέτη των ιστολογικών αλλοιώσεων στο φλεβικό σκέλος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε ζωικό πρότυπο»

35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-9 Μαίου 2009

 

12.

Κρίθαρης Ε, Κακίσης Ι, Κατσιμπούλας Μ, Στεργιόπουλος Ν, Καραγιαννάκος ΠΕ, Τσαγγάρης Σ,  Σοκόλης ΔΠ

«Μακροχρόνιες επιπτώσεις της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας στα μηχανικά χαρακτηριστικά του φλεβικού τοιχώματος»

35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 5-9 Μαίου 2009

 

13.

Γιαγκίνη Α., Σοκόλης Δ.Π., Γιαγλής Σ, Κακίσης Ι., Μυκωνιάτης Μ., Τσαγγάρης Σ., Καραγιαννάκος Π.Ε.

«Ποσοτικός προσδιορισμός των μεταλλοπρωτεασών ΜΜΡ-2 και ΜΜΡ-9 και των αναστολέων ΤΙΜΡ-1 και ΤΙΜΡ-2 στο φλεβικό σκέλος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε ζωικό πρότυπο»

30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009

 

14.

Γιαγκίνη Α, Σοκόλης ΔΠ, Κακίσης Ι, Περούλης Μ, Μυκωνιάτης Μ, Τσαγγάρης Σ, Καραγιαννάκος ΠΕ

«Toπογραφική ανοσοϊστοχημική διερεύνηση των ιστολογικών αλλοιώσεων στo φλεβικό σκέλος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε ζωϊκό πρότυπο»

30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009

 

15.

Κρίθαρης Ε, Σοκόλης ΔΠ, Κακίσης Ι, Κατσιμπούλας Μ, Στεργιόπουλος Ν, Τσαγγάρης Σ, Καραγιαννάκος ΠΕ

«Αναδιάταξη των μηχανικών χαρακτηριστικών του αρτηριακού τοιχώματος στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία»

30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009

 

16.

Κρίθαρης Ε, Σοκόλης ΔΠ, Κακίσης Ι, Στεργιόπουλος Ν, Τσαγγάρης Σ, Καραγιαννάκος ΠΕ

«Μακροχρόνιες μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων του φλεβικού σκέλους στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία»

30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009

 

17.

Μάνος Θ, Σοκόλης ΔΠ., Κακίσης Ι., Δημητρίου Κ.Α., Κατσιμπούλας Μ., Καραγιαννάκος Π.Ε., Τσαγγάρης Σ.

«Μεταβολή της κυματομορφής παροχής αίματος στο αρτηριακό σκέλος αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας»

30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 29-31 Οκτωβρίου 2009

 

18.

T. Manos, EA.Varela, I. Moschos, A. Giagini, M. Peroulis, S. Tsangaris, P. Karayannacos, CH. Davos

Doppler flow indices at the proximal and distal segment of the arterivenous shunt

EUROECHO-2009, Madrid Spain, 9-12 December 2009

 

19.

A. Giagini, I. Kakisis, M. Peroulis, M. Katsimpoulas, S. Tsangaris, D. Sokolis

“Regional heterogeneity and time-course of immunohistochemical changes in the venous wall of a porcine arteriovenous shunt model”

45th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), Geneva, Switzerland, June 9-12, 2010 (submitted for presentation)

 

20.

A. Giagini, S. Giaglis, I. Kakisis, M. Peroulis, M. Katsimpoulas, S. Tsangaris, D. Sokolis

“Regional and temporal variation in the expression of metalloproteinases and their inhibitors in the venous wall of arteriovenous shunt in an experimental model”

45th Congress of the European Society for Surgical Research (ESSR), Geneva, Switzerland, June 9-12, 2010 (submitted for presentation) 

21.

Α. Γιαγκίνη, Σ. Γιαγλής, Ι. Κακίσης, Μ. Περούλης, Σ. Τσαγγάρης, Δ.Π. Σοκόλης

«Χωροχρονικές μεταβολές στην έκφραση των ΜΜΡ2, ΜΜΡ9, ΤΙΜΡ1 και ΤΙΜΡ2 στο φλεβικό στέλεχος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ζωικού  προτύπου»

36ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8 Μαΐου, 2010. 

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 

1.

E. P. Kritharis, A.T. Giagini, J. D. Kakisis, C.A. Dimitriou, N. Stergiopulos, P. E. Karayannacos,

S. Tsangaris, D. P. Sokolis

Flow induced adaptation of carotid artery biomechanical properties, structure, and zero stress state in the arteriovenous shunt

Submitted, 2009

 

2.

T.A. Manos, D.P. Sokolis, A.T. Giagini, C.H. DavosJ.D. Kakisis, E.P. Kritharis, N. Stergiopulos, P.E. Karayannacos, S. Tsangaris

“Local haemodynamics and intimal hyperplasia at the venous side of porcine carotid artery – jugular vein shunt”

Transactions on Information Technology in Biomedicine, accepted for publication 2010

 

3.

E. P. Kritharis, J. D. Kakisis, A. T. Giagini, T. Manos, N. Stergiopulos, S. Tsangaris, D. P. Sokolis

“Biomechanical, morphological, and zero-stress state characterization of jugular vein remodeling in arteriovenous fistulas for hemodialysis”

Submitted, 2009